Oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olan ortopedik rehabilitasyon Fizik tedavi uygulamalarının çok önemli bir bölümünü oluşturur. İskelet sistemi üzerindeki tüm rahatsızlıklarda kullanılabilen bu yöntem ortopedik olarak ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmek için son derece yaygın bir şekilde başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ilerleyen yaşa bağlı olarak sıkça rastlanan osteoartrit ortopedik rehabilitasyon uygulamaları açısından sadece bir tane örnek teşkil etmektedir. oldukça geniş bir yelpazede uygulama sahası bulan ortopedik rehabilitasyon dejeneratif hastalıklar sonrasında ortaya çıkan komplikasyonların çözümünde başvurulan yöntemler arasında ilk sıradaki yerini korumaktadır. Bu bağlamda ortopedik rehabilitasyonu tanımlarken; olması gereken fakat herhangi bir nedenle kayba uğrayan fonksiyonel bozuklukların iyileştirilmesi ve geri kazanılması ortopedik rehabilitasyonun baş tacı hedefidir demek doğru bir ifade olacaktır.

Ortopedik Rehabilitasyonu Gerektiren Rahatsızlıklar

İster çeşitli hastalıklar isterse, sonradan fiziksel aktiviteye bağlı olarak gelişen yaralanmalar sonrasında ortaya çıkan iskelet sistemindeki sorunların çözümünde önemli bir aşama olarak başvurulan ortopedik rehabilitasyonu gerektiren rahatsızlıkları kısaca gözden geçirelim.

  • Osteoartrit
  • Romatoid artrit (Oto immün bozulma sonrası)
  • Menüsküs yırtılması
  • Skolyoz
  • Çapraz bağ yaralanması
  • Sportif aktiviteler nedeniyle ortaya çıkan kemik fraktürü (kırık)

Olarak özetlemek mümkündür.

Skolyoz Tedavisinde Ortopedik Rehabilitasyon Büyük Başarı Sağlıyor

Uzman doktorun vereceği karara bağlı olarak gelişen ortopedik rehabilitasyon skolyoz tarzındaki hastalıklarda tıbbi tedaviye ek olarak büyük başarılar sağlamaktadır. gerektiğinde elektrostimülasyon benzeri uygulamalarında içerisinde olduğu bir tedavi yolunun izlendiği ortopedik rehabilitasyon yönteminde son teknolojik imkanlar kullanılıyor. Bir bakıma multidisipliner yaklaşım çerçevesinde geliştirilen tedavilere iyi bir örnek teşkil edecek ortopedik rehabilitasyon profesyonellik ve uzmanlıkla teknolojinin birleştiği bir alan tanımlamasına sahiptir.

Ortopedik Rehabilitasyon Nasıl Uygulanır?

Cerrahi ve medikal tedaviye ihtiyaç duyulan rahatsızlıklar sonrasında ortaya çıkan iskelet ve kas sistemlerinin tekrar sağlığına kavuşturulduğu ortopedik rehabilitasyon aynı zamanda atel ve alçı uygulamaların yarattığı komplikasyonlarında giderilmesini sağlamaktadır. Örneğin kemik fraktürü tedavisinde kullanılan alçı uygulaması sonlandırıldığında söz konusu bölgede ortaya çıkan katılık ve sertlik kendisini ödem ya da şişlik olarak gösterir. Bu bağlamda ortaya çıkan semptomlar ile fonksiyon kayıplarının geri kazanılması ortopedik rehabilitasyonun kapsama alanına girmektedir. Bu sorunlu bölgelerde oluşan ödem veya şişliklerin giderilmesi ve dokuların tekrar esneklik kazanabilmesini sağlayan bu yöntem aynı zamanda kalça veya diz protezleri tarzında gelişen cerrahi girişimler ameliyat sonrasında hasta üzerinde yürümesinden oturup kalkmasına kadar birtakım komplikasyonlara sebep olur. bu komplikasyonları ortadan kaldıran ortopedik rehabilitasyon hastanın bir an önce günlük yaşantısına dönmesini temin ediyor.

Spor Yaralanmalarında Ortopedik Rehabilitasyonun Önemi

Bütün canlıların hareket kabiliyeti standartlarını belirleyen ve fiziksel hareketi mümkün kılan eklem açıklıklarıdır. Bir soruna dayalı olarak ortaya çıkacak eklem açıklıklarının kapanması kişinin hareket kabiliyetini son derece olumsuz şekilde etkileyecektir. Dolayısıyla spor yaralanmaları başta olmak üzere fiziksel aktivite neticesinde gelişebilecek eklem açıklığının sınırlanması yaşam kalitesini her şeyden önemlisi sporcu kişiliğin bu aktivitesini yerine getirememesi gibi bir sonuçla karşı karşıya kalmasına neden olur. Ortopedik rehabilitasyon önemli sporcu kişilikler açısından farklı bir anlam teşkil eder.