Geriatri Rehabilitasyonu Nedir?

Yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler ve buna eşlik eden kronik hastalıklar nedeni ile azalan fonksiyonların geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için yürütülen çalışmalara Geriatri Rehabilitasyonu denilmektedir. Mutlaka uzman bir ekip çalışmasını gerektiren Geriatri Rehabilitasyonu, birbirini tamamlayan çalışmaların yapılması anlamına gelmektedir.

Yaşlanma hepimiz için kaçınılmayan bir süreçtir. Yılların ilerlemesi ile beraber hepimizde fizyolojik değişimler de görülmektedir. Bu fizyolojik değişimlerin meydana getirdiği bakım ihtiyaçlarının genel adı Geriatri Rehabilitasyonu olmaktadır. Aslında Geriatri Rehabilitasyonunun diğer rehabilitasyonlardan çok farkı yoktur. Tedavi uygulanacak olan hastanın patolojik ve fizyolojik durumuna göre özel programlar geliştirilir.

Tıp dalında Yaşlı Tıbbi anlamına gelen Geriatri Rehabilitasyonu, hayatın ilerleyen yıllarında kişilerin sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi ile toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktadır. Çok yönlü değerlendirmeye dayanan Geriatri Rehabilitasyonu, bilimsel uygulamaları içerdiği için önemlidir.

Geriatride Ekip Çalışması

Yaşlı kişiler, birbirleri ile etkileşim gösteren çoğu faktörün yoğun bir şekilde hissedildiği bireyler olup, bu yaştaki bireylere yaklaşım şekli diğer branşlardan daha farklı olmaktadır. Sadece tıbbi tedavi değil, bunun yanında psikolojik ve çevresel değerlendirmeler de yapılmalıdır.
Yaşlılığın farklı tanımları vardır. Bunların içerisinde sosyal yaşlılık, hem kültürel hem de sosyal özelliklere göre toplumdan topluma değişmektedir. Uygulanan Geriatri Rehabilitasyon ile yaşlıların psikososyal, fiziksel ve meşguliyet açısından optimal anlamda fonksiyonel düzeyle ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu noktada en önemli aşamalardan biri de fiziksel egzersizlerdir.
Hastaların sağlık ile fonksiyonları üzerinde yararlı etkiler oluşturan fizik tedavi, firmamız tarafından evde fizik tedavi olarak sunulmaktadır. Temel amacımız, hastalarımızın fonksiyonel anlamdaki kapasitelerini belirlediğimiz gerçekçi hedefimiz doğrultusunda en yüksek düzeye çıkarmaktır. Ulaşılan bu hedefin ise korunmasını sağlamaktır. Hastanın kalan yaşam süresinde kaliteli yaşamasını sağladığımız Geriatri Rehabilitasyonu hizmetimiz ile hastalarımızın daha bağımsız olmasını sağlıyoruz.

Geriatri Rehabilitasyonu, erken başlanması gereken bir tedavi yöntemidir. Erken tedavi ile hastaların tedaviye olumlu yanıt verme şansı artırılmaktadır. Yaşlılıkta vücut yapısı yorgun düşeceği için hastalıkların iyileşme süreci de gençlere göre biraz zaman almaktadır. Bu nedenle erken tedavi çok önemlidir.

Hastalarımızın yaşı ve hastalıkları itibari ile evinden çıkamayacağını göz önüne alarak evde fizik tedavi uygulamasını başlattık. Artık Geriatri Rehabilitasyonu tedavisi görmek isteyen hastaların fizik tedavi merkezlerine gitmesine gerek yoktur. Alanında uzman fizyoterapistlerimiz sayesinde belirli aşamalar ile uygulanan Geriatri Rehabilitasyonu tedavimiz, hastanın günlük yaşamını daha da kolaylaştırmasını sağlamaktadır. Bu da tedavi sürecinden daha hızlı ve etkin sonuç alınmasını sağlar. Sizlerde sunduğumuz Geriatri Rehabilitasyonu tedavimizi evinizde almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.