Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Fizyoterapi

Genellikle ortopedik ameliyatların sonrasında uygulanan bir tedavi yöntemi olan ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon; hastaların fizik tedavi, ilaç ya da diğer yöntemlerle iyileşemeyeceği durumlarda başvurdukları cerrahi müdahalenin daha sağlıklı bir sürece sahip olmasını sağlar. Bu tarz ortopedik ameliyatlar genelde vücudun diz, omuz, bel gibi noktalarında ya da eklemlerindeki hasarları gidermek adına yapılan ameliyatlardır. Hastaların ilaç tedavisi ya da diğer yöntemlerle gideremeyecekleri hasarların tedavi edilmesi için son radde olarak belirtilen ameliyatların ardından, cerrahi müdahale sonrasında dikkat edilmesi gereken sürecin daha verimli bir şekilde geçmesi ve müdahalenin etkisini daha iyi bir şekilde göstermesi adına fizik tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Yapılacak bu fizik tedavi uygulamaları, ameliyat sonrasında hastanın kas, eklem ve sinir sistemine etki edeceğinden tedavi sürecinin hızlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle ameliyat sonrası için fizik tedavi, ortopedik müdahalelerden sonra tercih edilmesi gerekilen bir tedavi yöntemidir.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Fizyoterapi Uygulaması Nedir?

Fizik tedavi, genel anlamda fıtık, boyun düzleşmesi, eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın düzelmesi için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminin esas amacı hastaların eklemlerini çalıştırmak, kas sistemlerinin daha ideal bir şekle kavuşmasını sağlamaktır. Dolayısıyla ameliyat sonrasında da uygulanması elzem olan bu uygulama hastaların cerrahi müdahalenin ardından daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Ameliyatlar genel olarak iyileşme süresi uzun olan bir takım cerrahi müdahaleler bütünü olduğundan sonrasındaki evre oldukça önem arz etmektedir. Ameliyatların ardından uygulanacak tüm fizik tedavi yöntemleri (ısı tedavisi, manuel tedavi, egzersizler, bant tedavisi) hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. Fizik tedavi fiziksel bir iyileşme sağlamasının yanı sıra psikolojik olarak da hastaların kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olan bir uygulama olduğundan ameliyat sonrasında oluşacak psikolojik durumların önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Uygulanan egzersiz hareketleri, manuel tedavide uygulanan masaj yöntemleri kan akışını hızlandırdığı gibi hastaların kendilerini psikolojik anlamda daha pozitif hissetmesine de olanak sağlamaktadır. Ameliyat sonrasındaki fizik tedavi süreci hastanın direncine göre programlanır. Ameliyat sonrası başlangıcı fizik tedavi cerrahi müdahale yeni gerçekleştiği için daha hafif, zorlayıcı olmayan hareketler ya da ısı uygulamalarından oluşur. İlerleyen süreçlerde iyileşmenin de etkisiyle geliştirilen programlarda ameliyatın etkisinin tamamen geçmesiyle birlikte hastanın direncine bağlı olarak yüzme, tenis, bisiklet ek uygulamalar dâhil edilir.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Fizyoterapi Uygulaması Nasıl Yapılır?

Ameliyat sonrasında fizik tedavi hareketleri başlangıçta ağrıya müdahale etmek, ağrı raddesini aza indirgemek ve kas sertleşmelerini önlemek adına uygulanırken ilerleyen süreçlerde kas sistemini güçlendirmek, eklem kullanımı cerrahi müdahale öncesindeki eski seviyesine çıkartmak amacı güder. Ameliyat sonrasındaki her hafta farklı bir dereceye uygun olarak hazırlanan fizik tedavi yöntemleri sistemli bir şekilde uygulandığı takdirde hastaların büyük çoğunluğunun belirlenen sürede iyileştiği gözlemlenmiştir. Ameliyat sonrası fizik tedavi yaptıranlar cerrahi müdahalenin etkisinin geçmesi ve sürecin daha verimli işlemesi sebebiyle tedavinin etkili bir yöntem olduğu konusunda hemfikirdir. Yalnız fizik tedavi yaptırmış olan hastalar değil uzman doktorlar ve fizyoterapistler de bu ciddi bir durum olan cerrahi müdahalelerin ardından hastanın daha sağlıklı olabilmesi açısından fizik tedavi ve fizyoterapiyi önermektedir. Birden fazla uygulama yöntemi olan bu yöntem, cerrahi müdahalenin aksine herhangi bir cerrahi alet kullanılmadan uygulanan bir yöntem olduğundan birçok hastanın ve hekimin tercihi haline gelmiştir. Uygulanan her yöntemin alanında uzman kişiler tarafından kişilerin sağlık durumuna, vücut yapısına bakılarak programlanması da fizik tedavinin kişiye özel bir uygulama olduğunu göstermektedir. Farklı tedavi yöntemleri ile de her kullanıcının sorununa temas edebilecek bir niteliğe sahip olan fizik tedavi uygulaması ile ameliyat sonrasında meydana gelen her türlü bedensel sorunu düzeltebilirsiniz.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Fizyoterapi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ortopedik ameliyat sonrası hastalarda en çok görülen durumlardan biri; eklemlerde sertlik oluşmasıdır. Bu durumun ortadan kalkması ve hastanın iyileşme sürecini daha verimli geçirmesi için çeşitli fizik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu gibi eklem sertleşmeleri durumunda uygulanan ısı uygulamaları, fizik tedavinin temel tedavi yöntemlerinden biri olarak birçok hastaya uygulanan etkili süreçlerden biri olarak bilinmektedir. Hastanın ameliyat sonrasında yaşadığı bu eklem sertleşmesi durumu, kaslarını da etkilediğinden ameliyatın olduğu bölgeyi istedikleri gibi hareket ettirememeleri anlamına gelmektedir. Yaşanılan bu durumun üstesinden gelmek ve hastanın tedavi sürecini hızlandırmak için uygulanan yöntemlerden biri olan ısı uygulamaları, ameliyattan sonra hastanın eski sağlığına kavuşması için uygulanır. Isı tedavisinin sertleşen eklemlerin yumuşamasını ve dolayısıyla hastaların daha rahat hareket imkânı sağlaması beklenir. Ameliyat sonrası fizik tedavi yöntemleri, eklem sertleşmelerinin yanı sıra ameliyat sonrasında oluşan kas güçsüzlüğünü de ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Fizik tedavinin temel amacı olan kas ve sinir sistemin güçlendirme hedefi, hastaların vücut direncine ve sağlık derecelerine göre değişim göstererek, uygulanan tedavinin ideal sürede sonuç vermesini sağlar. Ameliyat sonrasında uygulanacak fizik tedavide dikkat edilmesi gerekilen hususlar arasında hastanın verilen egzersizlere eksiksiz bir şekilde uyması yer almaktadır. Uygulanacak fizik tedavinin daha verimli olabilmesi adına düzenlenen egzersiz programları cerrahi müdahalenin ardından hastanın sağlığına daha hızlı bir şekilde kavuşmasını ve ameliyat nedeniyle yaşanılan kas güçsüzlüğünü ortadan kaldırması adına uygulanır.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Fizyoterapi Avantajları Nelerdir?

Cerrahi müdahaleler kişilerin uzun bir süre istirahat etmesine neden olmaktadır. Hastalar, fizik tedavi ya da ilaç yardımıyla tedavi edilmesi mümkün olmayan rahatsızlıklara son çare olarak ameliyat yöntemine başvururlar. Ameliyat sonrası süreçte hastalar eski sağlığına kavuşmayı hedefler ve buna uygun diyet programları, tedavi yöntemleri uygulanır. Bu uygulamalar arasında olan fizik tedavi yöntemleri hastaların müdahale sonucunda kas, kemik ve sinir sisteminde oluşan güçsüzlükleri ortadan kaldırmak adına yapılmaktadır. Fizik tedavi, direkt olarak kas sistemini harekete geçiren ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlayan bir tedavi yöntemi olduğundan ameliyat sonrası ortaya çıkan eklem sertleşmeleri, kas güçsüzlükleri gibi problemleri ortadan kaldırmayı hedefler. Fizik tedavinin birden fazla uygulama şekli vardır. Genelde ameliyat sonrasında uygulanan manuel tedavi, ısı tedavisi ve ilerleyen süreçte uygulanacak olan fizik tedavi egzersizleri ile hastanın cerrahi müdahaleden sonra eski sağlığına daha hızlı kavuşması sağlanır. Ameliyat sonrası için fizik tedavi hareketleri hastaların uzun süre hareketsiz kalmalarının ardından vücutta oluşan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik, zorlayıcı olmayan ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak programlanan hareketlerdir. İlerleyen süreçlerde tedavinin daha verimli olması adına doktorun vereceği ameliyat sonrası evde fizik tedavi hareketleri, sürecin daha sağlıklı geçmesini sağlar. Uygulanacak her türlü fizik tedavi yöntemi alanında uzman kişiler tarafından onaylanmış olmalıdır. Fizik tedavinin yanlış bir şekilde uygulanması ameliyat sonrasında iyileşme sürecini kötü etkileyebilir ve kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu gibi durumlardan kaçınmak adına uygulayacağınız ameliyat sonrası fizyoterapi alanında uzman kişiler tarafından programlanmalıdır. Cerrahi müdahale sonrasında uygulanacak bu yöntemler sayesinde kas güçsüzlüğünden kurtulabilir ve eski sağlığınıza belirlenen ideal sürede kavuşabilirsiniz.